Klauzula informacyjna – RODO

Bentom S.A. dbając o ochronę danych osobowych swoich Klientów informuje, że:

1) Podanie danych jest wymogiem zawarcia umowy na usługi realizowane przez Bentom s. a. a bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z naszych usług, a tym samym właściwa obsługa Klienta;

2) Administratorem podanych danych osobowych Klienta jest Bentom s. a. z siedzibą przy ul. Piaskowej 1B, 62-028 Koziegłowy. Można się z nami skontaktować pod nr tel. +48 723 77 98 57;

3) Będziemy przetwarzać dane osobowe Klienta, aby:
• zawrzeć umowę i wypełniać jej warunki,
• wykonywać rozliczenia finansowe,
• prowadzić nasze kampanie reklamowe i inne działania marketingowe,
• sprzedawać nasze produkty i usługi;

4) Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta będzie odpowiednio:
• niezbędność do wykonania umowy zawartej z Klientem,
• niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art.106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
• prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Klientem a Bentom s. a.
• zgoda Klienta – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych;

5) W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane Klienta – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać dane Klienta wyłącznie trzem grupom:
• osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
• podmiotom przetwarzającym, którym zlecamy czynności przetwarzania danych – zewnętrzne biuro rachunkowe,
• innym odbiorcom danych – np. firmie kurierskiej, kancelarii prawnej;

6) Dane Klienta będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego – do 6 lat;

7) Klient posiada prawo do:
• wglądu do swoich danych,
• aktualizacji swoich danych,
• przenoszenia danych,
• ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia skargi do Prezesa UODO, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych nie jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych,
• sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.