Dotacje

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Samorząd Wojewódzka Wielkopolskiego

W ramach projektu zakłada się wprowadzenie na rynek dwóch produktów spółki BENTOM: jednego nowego – taboretu (wytwarzanego za pomocą technologii recyklingu), oraz jednego produktu udoskonalonego – ergonomicznego zestawu do zamiatania. W tym celu panuje się zakup dwóch wtryskarek elektrycznych o sile zamknięcia formy do 450 ton i 680 ton, dwóch dozowników grawimetrycznych, formy wtryskowej przeznaczonej do produkcji produktu nowego oraz trzech form („szufelka”, „łącznik”, „zamek”) przeznaczonych do produktu udoskonalonego. W ramach projektu zakłada się ponadto zakup oprogramowania do zarządzania magazynem oraz oprogramowanie do integracji i wymiany danych magazynowo – finansowo – księgowych.

Spółka ma na celu wzmocnienie konkurencyjności na rynku poprzez wprowadzenie na rynek produktu nowego – taboretu, z którego do tej pory Przedsiębiorstwo nie osiągało żadnych dochodów i produktu udoskonalonego, który dzięki wprowadzeniu zmian, zwiększy swoją użyteczność i będzie w stanie konkurować na rynku wśród produktów zbieżnych.

W związku z realizacją projektu możliwe będzie osiągnięcie potrzeb Spółki – jej rozwój, zdobywanie nowych rynków zagranicznych, dywersyfikacja oferty, rozbudowa i unowocześnienie parku maszynowego.
Poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej zostanie osiągnięty cel zastosowania innowacyjnych rozwiązań w Spółce, co wpłynie na wizerunek jednostki i pozwoli zwiększyć konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu: 3.503.040,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
996.800,00 PLN

.

.

****************************************************************************************************************************************

.

.

2. Aktualizacja 23.10.2020, godz. 15:00

Spółka BENTOM S.A. realizuje projekt pod tytułem: „Dotacja na kapitał obrotowy dla BENTOM S.A.” w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Planowane efekty: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielana jest dotacja.
Wartość projektu: 96.828,63 PLN.
Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.